เว็ปลิงค์เพื่อสื่อสาร
    สุรินทร์ เขต 1
    สุรินทร์ เขต 2
    สุรินทร์ เขต 3
    สพฐ
    กระทรวงศึกษาธิการ
    คลิกไปหาพี่น้องบองปะโอนแซมซาย
      โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
      โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก
      โรงเรียนบ้านห้วยปูน
      โรงเรียนบ้านตาคง
      โรงเรียนจตุคามวิทยา
      โรงเรียนบ้านสนวน
      โรงเรียนบ้านแสนกาง
      โรงเรียนพระแก้ววิทยา
      โรงเรียนบ้านพระแก้ว
      โรงเรียนบ้านกระสัง
      โรงเรียนบ้านถกิง
      โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด
      โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
      โรงเรียนบ้านนา
      โรงเรียนบ้านตาวัง
    webboard
    About Webmaster
    สารสนเทศ สพฐ
    WEB E Training
      E Training 1
      E Training 2
      E Training 3
    ศิษยานุศิษย์ที่อุปถัมภ์เว็ปไซด์
      ภูสิงคอมพิวเตอร์ คลิก
      เป๊ก โมบาย อินเตอร์เน็ท คลิก
      ไทยเจริญ ยิ่งเจริญ ปูแดง คลิก
      เตย อิเลคโทรนิกส์ คลิก
      ร้านพรหมสีทอง มินิมาร์ท
    Download Programe
      สื่อจากครูเหลิม
      งานวิจัยและสื่อ
      โรงเรียนบ้านสวาย สพป.สร1
      โปรแกรม ปพ.1 3 5 7 ฟรี
      รวมข้อสอบเพื่อครู
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 119
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 822,718
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
12 กรกฎาคม 2557
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 สหวิชา ดอท คอม

  สารสนเทศ
สารสนเทศ
[21 ตุลาคม 2553 21:25 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3393 คน
                                                                               ข้อมูสารสนเทศ                                              
                                ผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันมีดังนี้
 
 

1.

นายพรหม  พันธ์ภา

พุทธศักราช

2482

ถึง

2484

2.

นายนึก  ม่วงชัย

พุทธศักราช

2485

ถึง

2486

3.

นายสุพรรณ  นาคูณ

พุทธศักราช

2486

ถึง

2486

4.

นายนึก  ม่วงชัย

พุทธศักราช

2486

ถึง

2523

5.

นายเนย  มีสิทธิ์

พุทธศักราช

2523

ถึง

2527

6.

นายธงชัย  นุราฤทธิ์

พุทธศักราช

2527

ถึง

2539

7.

นายภูมิศักดา  แสนแก้วใส

พุทธศักราช

2539

ถึง

2541

8.

นายวรเทพ  ชมอินทร์

พุทธศักราช

2541

ถึง

       ปัจจุบัน

เขตบริการของโรงเรียน

1. บ้านกะปู

หมู่ที่ 2  ตำบลตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

2. บ้านหนองมื้อ

หมู่ที่ 2  ตำบลตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

3. บ้านโคก

หมู่ที่ 2  ตำบลตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

4. บ้านหนองคู

หมู่ที่ 2  ตำบลตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

                                           รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกะปู

 

1. นายเจริญสิทธิ์  ยาโท                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2.  พระมอญ  อุตฺตโม                                                                กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

3.  นายทน  เที่ยงทัศน์                                                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.  นายณรงค์  เกษมพงษ์                                                           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  นางวันดี  มาลาสาย                                                              กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

6.  นายสมศักดิ์  มีสิทธิ์                                                              กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

7.  นายสมบัติ  ศรีบริบูรณ์                                                           กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

8.  นายบุญไทย  แปดมนต์                                                         กรรมการผู้แทนครู

9.   นายวรเทพ  ชมอินทร์                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปู กรรมการเลขานุการ

                                                    

 ฃ้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ   

   

อาคาร

แบบอาคาร

จำนวน

จำนวนห้อง

ประโยชน์ใช้สอย

อาคารเรียน

ป. 1  ซ/2517

1  หลัง

4

ห้องเรียน 3/ ห้องพิเศษ 1

อาคารเรียน

ป. 1 ฉส/2525

1  หลัง

6

ห้องเรียน 2/ ห้องพิเศษ 4

อาคารเรียน

สปช.  104 / 26/2545

1  หลัง

4

ห้องเรียน 3 /ห้องโสตฯ 1

อาคารอเนกประสงค์

สปช.  202 / 26/2529

1  หลัง

-

กิจกรรม / รับประทานอาหาร

บ้านพักครู

องค์การฯ/2518

1  หลัง

2

ครูพัก  2  คน

อาคารห้องสมุด

มูลนิธิ  (ICR)

1  หลัง

-

 

ส้วม

สปช.  601 / 26/2527

1  หลัง

4

 

ส้วม

สปช.  601 / 26/2533

1หลัง

2

 

ส้วม

สปช.  602 / 26/2545

1  หลัง

4

 

อาคารประกอบ

สถานศึกษา

1  หลัง

4

ประกอบอาหาร/เก็บพัสดุ

ฃ้อมูลบุคลาการ

ที่

เลขที่

ตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วุฒิ

วิชาเอก

1

6243

นายวรเทพ  ชมอินทร์

ผู้อำนวยการฯ

คศ.3

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2

6244

นางวนิดา  แปดมนต์

ครู

คศ.2

ค.บ.

การประถมศึกษา

3

6245

นายจิตติ  ยาวรัมย์

ครู

คศ.1

ค.บ.

ศิลปศึกษา

4

6246

นายสำราญ  จันทสุข

ครู

คศ.3

ค.บ.

พลศึกษา

5

6247

นางสุขใส  จันทสุข

ครู

คศ.3

สส.บ

ส่งเสริมการเกษตรฯ

6

6248

นางคมขำ  แสนกล้า

ครู

คศ.3

กศ.ม.

หลักสูตรและการสอน

7

6249

นางภัทรมาส ไชยชาญ

ครู

คศ.1

ค.บ.

นาฏศิลป์

8

6250

นายบุญไทย  แปดมนต์

ครู

คศ.2

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

9

9116

น.ส.ประภาพันธ์ ทัศน์บุตร

ครู

คศ.2

ค.บ.

การประถมศึกษา

10

34621

นายสวัสดิ์  สุขอุ้ม

ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3  

-

ป. 7

-

                                        ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2553 (10 มิถุนายน 2553)

 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

จำนวนห้อง

ครูประจำชั้น

                                                              ชาย               หญิง

อนุบาลปีที่  1

5

8

13

1

นางสุขใส  จันทสุข

อนุบาลปีที่  2

4

4

8

1

นางวนิดา  แปดมนต์

รวม

9

12

21

2

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

6

7

13

1

นางคมขำ  แสนกล้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

11

10

21

1

นางภัทรมาส ไชยชาญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

7

7

14

1

นายจิตติ  ยาวรัมย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

7

6

13

1

น.ส.ประภาพันธ์ ทัศน์บุตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

3

5

8

1

นายสำราญ  จันทสุข

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

8

4

12

1

นายบุญไทย  แปดมนต์

รวม

42

39

81

6

 

รวมจำนวนเด็กทั้งสิ้น

51

51

102

8

 

 

 


 

 
 
 
 
สารสนเทศ
- สารสนเทศ [21 ตุลาคม 2553 21:25 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright by krumom.com
โรงเรียนบ้านกะปู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
Engine by MAKEWEBEASY