เว็ปลิงค์เพื่อสื่อสาร
    สุรินทร์ เขต 1
    สุรินทร์ เขต 2
    สุรินทร์ เขต 3
    สพฐ
    กระทรวงศึกษาธิการ
    คลิกไปหาพี่น้องบองปะโอนแซมซาย
      โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
      โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก
      โรงเรียนบ้านห้วยปูน
      โรงเรียนบ้านตาคง
      โรงเรียนจตุคามวิทยา
      โรงเรียนบ้านสนวน
      โรงเรียนบ้านแสนกาง
      โรงเรียนพระแก้ววิทยา
      โรงเรียนบ้านพระแก้ว
      โรงเรียนบ้านกระสัง
      โรงเรียนบ้านถกิง
      โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด
      โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
      โรงเรียนบ้านนา
      โรงเรียนบ้านตาวัง
    webboard
    About Webmaster
    สารสนเทศ สพฐ
    WEB E Training
      E Training 1
      E Training 2
      E Training 3
    ศิษยานุศิษย์ที่อุปถัมภ์เว็ปไซด์
      ภูสิงคอมพิวเตอร์ คลิก
      เป๊ก โมบาย อินเตอร์เน็ท คลิก
      ไทยเจริญ ยิ่งเจริญ ปูแดง คลิก
      เตย อิเลคโทรนิกส์ คลิก
      ร้านพรหมสีทอง มินิมาร์ท
    Download Programe
      สื่อจากครูเหลิม
      งานวิจัยและสื่อ
      โรงเรียนบ้านสวาย สพป.สร1
      โปรแกรม ปพ.1 3 5 7 ฟรี
      รวมข้อสอบเพื่อครู
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 613
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 846,839
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
28 กรกฎาคม 2557
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
 สหวิชา ดอท คอม


เด่นคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญศิลปะ สุขพละดี มีใจใฝ่เรียนรู้  ก้าวสู่สากล
 


นายวรเทพ  ชมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปู
 ประกาศอัตลักษณ์ 

 


 1.คติพจน์
  ปญฺญา โลกสํมิ ปชฺโชโต
        ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

 2.ปรัชญา
  เด่นคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน
 3.วิสัยทัศน์
สถานศึกษาจะพัฒนาวิชาการให้ก้าวไกล พัฒนาจิตใจให้ใฝ่เรียนรู้ เพื่อก้าวสู่สากลอย่างภาคภูมิ 
 4.พันธกิจ
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเต็มตามศักยภาพของผูเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 5. เป้าประสงค์
 1.นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วภึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 2.สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารการจัดการศึกษาเต๊มศักยภาพ
 3.สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชมชนและท้องถิ่น
 4.สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
 6.อัตลักษณ์ 
 "เด่นคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญศิลปะ สุขพละดี    มีใจใฝ่เรียนรู้   ก้าวสู่สากล"


 Motto


Wisdom Is the Light of Life

Philosophy

Spiritual Outstanding,
Focusing on Technical works, Associating with the Community
 
Identity


Spiritual Outstanding,
Leading in Technical Works,
Keen in Arts,
Healthy Life,
Willing to Learn,
Internationalization

 

School Colors

Green - Yellow

 

 
ขอเชิญร่วมบริจาค
สร้างรั้วโรงเรียน

  
 
  ขอเชิญ คุณครูนักเรียนผู้ปกครองศิษย์เก่าและท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างรั้วให้กับโรงเรียนบ้านกะปู หมู่ที่ 2 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่ยังเหลืออีกสามด้านคือด้านข้างทั้งสองข้างและด้านหลัง เพื่อเป็นเกราะป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาจึงได้คิดที่จะสร้างรั้วขึ้นโดยขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายท่านที่  สนใจจะบริจาคสามารถที่จะติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์ หมายเลข
0-4459-0246    
0-81939-4232            
0-87251-8223  
คณะกรรมการขอขอบคุณทุกท่านมา
ณ โอกาสนี้
หมายเหตุ  ผู้ใดที่ได้อ่านข้อความอันเป็นมงคลนี้แล้วกรุณาแจ้งให้ผูื่นทราบด้วยจะเป็นกุศลอย่างยิ่ง

 
 
ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปู
เมื่อวันที่ 24-26  ธันวาคม  2553 ที่ผ่านมานักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในงาน ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2553  ที่จังหวัดอุดรธานี โดยได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เข้าแข่งขัน 4ในสาขาศิลปะประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจได้รับรางวัลระดับเหริยญทองทุรายการ
  ขอแสดงความดีใจด้วย  ในปีการศึกษา 2554 พบกันที่จังหวัดมหาสารคามครับ

 
   
 
   
 
ผลการแข่งขัน
 

ข่าวเกี่ยวกับวงการศึกษา


Mr.BoonthaiPadmon
Administrator
ประกาศ
เรื่องการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๓
ณ.จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
ระดับประถม,ขยายโอกาส

1.73 การจัดสวนถาดแบบชื้น
ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่จำกัดช่วงชั้นทีม 3 คน

ลำดับที่ 1-61  หอประชุม โรงเรียนนา
แกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันที่ 11  ธันวาคม  2556  
เวลา 09.00-12.00 น.

การศึกษาปกติ
ระดับประถม,ขยายโอกาส

2.106 ประติมากรรมนูนต่ำ
ป.1-3
ทีม 3 คน/ครู 2 คน

ลำดับที่ 1-61  โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น(
อาคารราชพฤกษ์) อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ วันที่ 12  ธันวาคม  2556  
เวลา 09.00-12.00 น.

3.107 ประติมากรรมนูนสูง
ป.4-6
ทีม 3 คน/ครู 2 คน

ลำดับที่ 1-61  โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น(
อาคารสัตบัน) อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ วันที่ 12  ธันวาคม  2556  
เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศ
ผลการแข่งขัน  ๒๕๕๖

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านกะปู
ผลจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ปี 2556
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 สิงหาคม  2556
ผลเป็นดังนี้
1. การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ชั้น ป. 1 - 3
ชนะเลิศ  เหรียญทอง (เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค)
-          เด็กชายมนัส  สูนขาว
-          เด็กชายธีรภัทร  สิงห์กลม
-          เด็กชายจักรกฤษณ์  ย้อยยิ้ม
2. การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ชั้น ป. 4 – 6
ชนะเลิศ  เหรียญทอง (เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค)
-          เด็กหญิงวรรณิศา  กล้ากระโทก
-          เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบัติวงค์
-          เด็กชายเมธิชัย  รสหอม
3. (เรียนร่วม) กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น
ชนะเลิศ  เหรียญทอง (เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค)
-          เด็กหญิงอภิสรา  แก้วหลวง
-          เด็กชายพชรพล  ขันเงิน
-          เด็กชายสกลสิทธิ์  คำนุ
-          ทั้งสามรายการนี้เป็นตัวแทนระดับเขต
เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร
วันที่  11-13 ธันวาคม 2556
ขอให้โชคดีไปสูระดับประเทศนะครับ
 
 
 
รายการอื่นๆมีดังนี้
 
1. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ป.1-6
- เด็กชายศิกษก พงสุวรรณ
-เด็กหญิงชิชาดา พาลี
(เหรียญทองแดง  ลำดับที่ 64)
2. การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3
- เด็กหญิงสุนิสา  เที่ยงทัศน์
(เหรียญ เงิน  ลำดับที่ 19)
3. การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6
- เด็กหญิงพัชราภา  ไชยเหนือ
(เหรียญทอง ลำดับที่ 7)
4. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-3
- เด็กหญิงชุติมา  รสหอม
- เด็กหญิงพรชนก  สุลินทาบูรณ์
(เหรียญเงิน  ลำดับที่  22)
5. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-6
- เด็กชายบุญเลิศ  ลำภา
- เด็กหญิง  พิมพ์ญาเรศ  ชินทวัน
   (เหรียญ เงิน ลำดับที่ 19)
6. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.4-6
- เด็กชายสงกรานต์  ขันเงิน
(เหรียญเงิน  ลำดับที่  14)
 
นักเรียนเรียนร่วม
1. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.1-6
- เด็กชายอภินัทน์  ขันเงิน
(เหรียญทอง ลำดับที่ 5)
2. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
- เด็กชายชัชวาลย์  บำรุงศิลป์
- เด็กชายธวัชชัย  รักยิ่ง
- เด็กชายมนตรี  เทียบคำ
(เหรียญทอง ลำดับที่ 2)
 
 
สวัสดีครับ
นี่คือภาพกิจกรรมของโรงเรียนครับ
ใครทำอะไร
ที่ไหนดูเอาครับ

เตรียมตัวสู่ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๗–๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
ที่จังหวัดชัยภูมิครับ
กลับมาแล้วครับจากชัยภูมิ
กว่าจะได้นำเสนอก็เป็นเวลาหลายวัน
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
รวมศิลป์สร้างสรรค์
ป. ๑ -๓  เหรียญทอง
ป. ๔-๖ เหรียญทอง
ประติมากรรมลอยตัว
ป.๑-๓ เหรียญทอง
ประติมากรรมลอยตัว
ป.๔-๖ เหรียญทอง
จัดสวนถาดแบบชื้น
 เหรียญทอง
จัดสวนถาดแบบแห้ง
เหรียญเงิน
ขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้กำลังใจ
ปีนี้พลาดเป้าไม่ถึง
ระดับประเทศครับ

16 ตุลาคม  2555
แข่งขันกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่  62  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนพิการเรียนร่วม
ระดับ ป.1-6
ชนะเลิศ
การจัดสวนถาดแบบชื้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง


13-14 กีฬาเครื่อข่าย
ผลสำเร็จ
ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย
ชนะเลิศกรีฑา
3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน10 ตุลาคม 2555
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่  62  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ.โรงเรียนนิคมปราสาท 4

เป็นตัวแทนระดับเขต 4 รายการ
เตรียมเดินทางไปแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนธันวาคม  2555

ผลสำเร็จ
ชนะเลิศ
รวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.1-3


   
   
ชนะเลิศ
รวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.4-6

   
ชนะเลิศ
ประติมากรรมลอยตัว ชั้น ป.1-3

   
   
ชนะเลิศ
ประติมากรรมลอยตัว ชั้น ป.4-6

   
   
21  กันยายน  55
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่  62  ระดับเครือข่าย
ณ.โรงเรียนบ้านพระแก้ว

5-6 กันยายน  55
ค่ายธรรม
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลานโพธิ์
ป่าปทุมวัน

ค่ายวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์
17  สิงหาคม 55


10 สิงหาคม  55
กิจกรรมวัแม่แห่งชาติ

1 สิงหาคม 55
แห่เทียนเข้าพรรษา
วัดประชานิมิตรสังฆาราม
บ้านกะปู29 ก.ค. 55
วันภาษาไทยแห่งชาติ


28 ก.ค.55
รวมถวายพระประธานและศาลา
ที่วัดป่าปทุมวัน
(พระอาจารย์ เสน่ห์) 
ปลูกป่าระบบ
sky plant
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ศึกษาดูงาน 27 กค.55


1.ปราสาทเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์


2.กราบย่าโม ท้าวสุรนารี
นครราชสีมา

3.ชมเพื่อนำมาคิด
นรกสวรรค์ที่วัด
ป่าหลักร้อย
ไหว้ครู ๒๕๕๕
 อบรมธรรม
พระธรรมทูตวันต่อต้านยาเสพติด
วันสุนทรภู่


กิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
KORAT ZOO 2012
อนุบาล ๑ อนุบาล ๒
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปู
เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑  ปี่การศึกษา  ๒๕๕๔ 

ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
๑ .ประติมากรรมลอยตัวชั้น ป.๔-๖
เหรียญทองอันดับที่ ๒
   ๑. เด็กหญิงเบญจมินทร์  เที่ยงทัศน์
   ๒. เด็กหญิงรุ่งวิภา  หัดคำ
   ๓. เด็กชาย นพรัตน์  บุญนงค์
 

จากการเป็นตัวแทน สพป สร. 3 เข้าร่วมแข่งขัน

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑  ปี่การศึกษา  ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๔


ที่ จังหวัดมหาสารคาม
ผลการแข่งขัน

 
๑ .ประติมากรรมลอยตัวชั้น ป.๔-๖
เหรียญทองอันดับที่ ๑
   ๑. เด็กหญิงเบญจมินทร์  เที่ยงทัศน์
   ๒. เด็กหญิงรุ่งวิภา  หัดคำ
   ๓. เด็กชาย นพรัตน์  บุญนงค์
๒. การจัดสวนถาดแบบชื้น ชั้น ป. ๔-๖
เหรียญทอง ลำดับที่ ๓๔
   ๑. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สายรัตน์
   ๒. เด็กหญิงสุนิสา  โภคทรัพย์
   ๓. เด็กหญิงวรรณิศา  กล้ากระโทก
๓.รวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป. ๑-๓
เหรียญทองลำดับที่ ๔
  ๑. เด็กหญิงชิชาดา  พาลี
  ๒. เด็กหญิงธิดารัตน์  นรสิงห์
  ๓. เด็กชายณัฐวัตร  มิตรสมัคร
                                                                       
รายการที่ี ๑ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
โชคดีที่เมืองทอง  ครับ
กลับมาแล้วครับจากเมืองทอง
พร้อมกับความสำเร็จเหรียญทองระดับชาติ
ยินดีกับเหรียญทองสองปีซ้อน 

ภาพกิจกรรม


ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
 
   
   

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันต่ต้านยาเสพติด


กิจกรรมวันภาษาไทย

 
   
   

กิจกรรมค่ายธรรมะร่วมกับบ้านหนองขี้เหล็ก
ที่วัดบ้านปรือคัน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ

 

กิจกรรมวัแม่
(MOTHER'DAY 2011)

ครูและผู้ปกครองพา
อนุบาลทัศนศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ

 


๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๔
โรงเรียนบ้านกะปูได้ไปร่วมกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก
ขอขอบคุณ
ผู้อำนวยการอุดมพร  สิงห์ชัย

คณาจารย์คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ที่นำสิ่งดี ๆ ที่นักเรียนชนบทไม่เคยห็นและไม่เคยมีมานำเสนอ
แจ่มจริง ๆ ครับ

 
                                                       
 

 
   
 
     ประกาศด่วนที่สุด
 
1.โปรแกรมทำ ปพ.5  จะปรับราคาใหม่ภายใน 15 พฤศจิกายน 2554 จากราคาเดิม 3,000 เป็น 4,000 บาท 
2. โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียน  51 จากราคาเดิม 3,000 บาท เป็น 4,000 บาท 
ซื้อตั้งแต่วันี้ถึง 15 พฤศจิกายน ราคาคงเดิม รีบด่วน 

       สนใจรายละเอียด
       โทรฯ  0-87251-8223
หรือดาวน์ฟรีไปทดลองใช้ก่อนที่ www.krumom.com หรีอ ที่ www.teesoftware.com เข้าไปศึกษารายละเอียดทดลองดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่างไปทดลองใช้ก่อน พอใจแล้วค่อยติดต่อมาครับ
ขอขอบคุณที่บอกเพื่อนต่อครับ

 
 
 


ขอแสดงความยินดี
กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปู  
ที่ได้ีัรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ในการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชัน ป.4-6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2553
"สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า"
เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2554
ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
   

 
   แสดงปฎิทินกิจกรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553
ไม่พบข่าวกิจกรรมในวันนี้
<< พฤศจิกายน 2553 >>
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
ดูกิจกรรม 
  มีกิจกรรม   ไม่มีกิจกรรม
Copyright by krumom.com
โรงเรียนบ้านกะปู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
Engine by MAKEWEBEASY